Österreich Slowakei
Logo: Klima Partner KP Kälte- u. Klimatechnik Vertriebs GmbH

Impressum

KP Klimatechnik, s.r.o.

KP Klimatechnik, s.r.o.
Vyšehradská 4
851 06 Bratislava

Telefon: +421 2 33006839 Telefax: +421 2 33006841 E-Mail: Internet: www.klima-partner.eu

Právne informácie

Konateľ:Herr Harald Kratky Právna forma: s.r.o. IČO:47 799 129

Ochrana osobných údajov

Vašeosobné údaje spracovávame a používame lenv rámci právnych predpisov.

Predložené pokyny k ochrane údajov platia iba pre našu internetovú stránku. Za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky postúpené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah.

Používaním našej webovej stránky zostávate vanonymitetakdlho, pokiaľ nám dobrovoľne neposkytnete Vaše osobné údaje zverejniť.

Osobné údaje sú zhromžďované len vtedy, ak je to nevyhnutné pre využívanie služieb ponúkaných na webovej stránke.

Vaše osobné údaje považujeme za prísne dôverné. Bez Vášho výslovného súhlasu ich nebudeme poskytovať tretej osobe, jedine, že budeme tak povinní urobiť zo zákona. Upozorňujeme avšak, že prenos informácií na webových stránkach je vždy rizikový.

Samozrejme, že Vám umožníme kontrolu Vašich uložených dát, prípadne ich vymažeme na Vaše požiadanie. Ak chcete zmeniť, odstrániť alebo kontrolovať údaje, stačí nám napísať na našu uvedenú adresu.

Informácie o produktoch, novinkách atď. Vám budeme zasielať maily len, ak nám poskytnete Vašu mailovú adresu.

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Darüber hinaus nimmt unser Betrieb an einem Verbraucherstreitigkeitsverfahren nicht teil.